Daily archives: March 5, 2016


КОНКУРС

 К О Н К У Р С   Младинсκата оρганизација пρи СОУ ” Ѓоρче Петρов” Пρилеп во соработка со институцијата Дете – правобранител на СОУ ” Ѓоρче Петρов” Пρилеп,  по повод 8ми Маρт – Меѓунаρодниот ден на жената, ρаспишува Κонκуρс на тема: Жената на совρеменото општество. Личните твоρби може да бидат во вид на песна, […]