Конституиран Ученичкиот парламент на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп


   На 15.12.2020г.  се одржа онлајн состанок, на која присуствуваа претседателите и замениците на класовите од нашето училиште, а во организација на Тимот за заштита на правата на децата, во состав: Снежана Милошеска – педагог, Слободан Петкоски – професор, Билјана Тинтоска – професор. Почесен гостин на состанокот беше и в.д. директорката на училиштето Петра Лукароска.

   Најпрво беа избрани претседатели на генерациите и заменици, потоа од нивните редови, за претседател беше избран Петар Јаковлески од 3-3кл., а за негов заменик – Мерјем Џелал од 3-2кл.

   Ученичкиот парламент го сочинуваат:

4 год. Стеваноска Мери претседател

            Кочоска Ангела – заменик

3 год. Јаковлески Петар – претседател

            Џелал Мерјем – заменик

2 год. Велкоска Теодора – преседател

           Везенкоски Стефан –заменик

1 год. Кимоска Ангела – преседател

            Станкоска Ангела – заменик

И Ученикот – правобранител Матеа Поповска.

                 На Ученичкиот парламент му посакуваме успешна работа!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.