Daily archives: September 18, 2023


Рабтилница за 3Д моден дизајн

Во организација на Текстилниот кластер , на иницијатива на неговиот Извршниот директор Наташа Сивевска и со реализација на тимот од Fashion-freelenser.mk (Јасмина Цанева–Лазовска, Јована Јорданова, Цветанка Гаревска) за учениците и наставниците од текстилно-кожарската струка при СОУ„Ѓорче Петров“ од Прилеп, се одржа дводневна работилница за 3Д моден дизајн. Она што можеа да го видат, слушнат и […]