Daily archives: February 6, 2023


Општински натпревар по математика

На 4.2.2023 г. беше одржан Општинскиот натпревар по математика за учениците од средните училишта. Нашата ученичка Елеонора Илиоска од I-8 клас освои Втора награда, под менторство на професорката Валентина Темелкоска. На Елеонора ѝ честитаме за наградата и ѝ посакуваме успех на регионалниот натпревар.