Daily archives: February 13, 2017


Конфекциските техничари во „Тритекс“

Соработката меѓу училиштето и стопанскиот сектор е континуиран процес кој се спроведува во СОУ,,Ѓорче Петров‘‘ од Прилеп. Сакајќи реалната работа да им стане поблиска на учениците, а теоретското знаење стварост, денес, професорите по стручни предмети од текстилно-кожарската струка заедно со сите ученици од профилот конфекциски техничар остварија посета на текстилната фирма „Тритекс трејд“. Производите од оваа […]