Резултати од конкурсот по повод “Денот на борба против сидата”


На Конкурсот за најдобра литературна и најдобра ликовна творба по повод 1 ДекемвриДен на борба против сидата, распишан од Младинската организација на СОУ„Ѓорче Петров“ во соработка со училишната институција „Дете правобранител“, беа наградени следниве учесници:

Во категоријата Најдобра литературна творба беа доделени три места:

Прво место – Исидора Стеваноска од 1-5 клас СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, за творбата „Разделба со надеж за повторна средба“. Ментор: Ленка Јованоска.

Второ место – Теодора Тасевска од 2-7 клас СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, за творбата „Без онаа која сам ја убив“. Ментор: Христина Кочоска.

Трето место – Цветанка Костовска од 4-2 клас СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп, за творбата „Изобилството лаже“. Ментор: Лидија Ристеска.

Во категоријата Најдобра ликовна творба е наградена најдобрата ликовна творба од ученичката Евгенија Јандреска СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, ментор: Виолета Блажеска.

Svetski den na borba protiv Sidata

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.