Избрани учесниците во проектот Blending theory and practice


После објавените конкурси и поднесените апликации за учество на учениците фармацевти, конфекционери и фризери во мобилностите од проектот ,,Blending theory and practice”, се остварија интервјуа со пријавените шеесет ученици. Избраните триесет и три од нив, по единаесет од секој профил,  практично ќе се усовршуваат во Португалија и Италија.
Проектот е дел од програмата Еразмус+ и е финансиски поддржан од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност.

Кликни на линкот за листата!

Фармацевти

Конфекционери

Фризери

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.