Резултати од Конкурсот по повод 1 Декември – Ден на борба против сидата


На Конкурсот за најдобра литературна по повод 1 Декември – Ден на борба против сидата,

распишан од Младинската организација на СОУ„Ѓорче Петров“ во соработка со

училишната институција „Дете правобранител“, беа наградени следниве учесници:

Во категоријата Најдобра литературна творба беа доделени три места:

Прво место – Михаела `Ржаникоска од 2-3 клас од СОЕПТУ „Кузман Јосифоски – Питу“

Прилеп, за творбата „Ранета срна“. Ментор: Соња Мирческа.

Второ место – Стефани Петреска од 4-3 клас од СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за творбата

„Зошто бегате од уште една, искрено подарена прегратка?“. Ментор: Елизабета

Пирганоска.

Трето место – Анастасија Бошкоска од 4-3 клас СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп, за творбата

„Борецот од државата Хив, континент СИДА“. Ментор: Жанета Видевска.

Им честитаме на добитниците и им посакуваме уште многу успеси!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.