Рангирање – пракса во Шпанија


По објавениот конкурс за пракса во Шпанија за учениците од профилот Медицинска сестра, беа пристигнати 44 апликации од кои 39 ја поминаа техничката проверка.

Комисијата ја објави ранг листата на пријавените кандидати.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.