Првенец на генерација


Врз основа на Правилникот за пофалување и наградување на учениците во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп и Конкурсот за избор на првенец на генерацијата 2016-2020 г. Kомисијата за избор ја донесе следната :

ОДЛУКА

За  Првенец на генерацијата 2016-2020 година од СОУ Ѓорче Петров – Прилеп, е избрана ученичката Деница Темелкоска – ученик во 4/1 клас

20.05.2020г. 

Комисија:

Педагог – Милошеска Снежана

Психолог – Алексоска Лидија

Претседател на УО – Макеска Марта

Предм. наст.- Зојческа Даниела

Претседател на МО – Кузманоска Фросина – 4/3

Деница, ти посакуваме уште поголеми успеси во твоето понатамошно образование!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.