Првенец на генерација 2021


Врз основа на Правилникот за пофалување и наградување на учениците во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп и Конкурсот за избор на првенец на генерацијата 2016-2020 г. Kомисијата за избор ја донесе следната :

ОДЛУКА

За  Првенец на генерацијата 2017-2021 година од СОУ Ѓорче Петров – Прилеп, е избрана ученичката Јована Стојческа – ученик во 4/7клас

21.05.2021г. 

Честитки Јована и многу успеси во натамошното образование!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.