Посета на економски факултет


На ден 03-04-2015 година, по повод Отворениот ден на Економскиот факултет – Прилеп, нашите ученици придружени од професорките  по Бизнис  Христина П. Димеска и Благица Тренчевска учествуваа на претставувањето на можностите што ги нуди факултетот за идните студенти.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.