Посета на универзитет ,,Гоце Делчев‘‘ во Прилеп – дисперзирани студии за текстил, дизајн и менаџмент


11219135_10203846385821968_5049554151367246700_n На 04. 05. 2015 г. заедно со  неколку ученици – конфекционери ги посетивме просториите на дисперзираните студии од универзитетот ,, Гоце Делчев‘‘ сместен на патот за Крушево , наспроти конфекцијата ,,Васидора‘‘ . 
   Учениците – матуранти имаа можност да добијат исцрпни информации во врска со условите за студирање и упис на дисперзираните студии по текстил, дизајн и менаџмент. Воедно, ги разгледаа и одличните услови за работа кои ги нуди овој нов и современо опремен простор.
11050102_10203846388782042_4953944904695912859_n

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.