Отворен ден на училиштето

Непосредно пред големиот празник на Сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методиј, се организира Отворен ден во просториите на Средното општинско училиште ,,Ѓорче Петров” во Прилеп, каде беа сместени промотивните штандови. Сите посетители имаа можност, непосредно, во разговор со наставниот кадар и со учениците да се запознаат со дејноста, како и со нашата долга традиција, […]


Одлука по оглас за вработување

Директорот на СОУ ,, Ѓорче Петров,, Прилеп на ден  11 -05- 2022 ја донесува следната ОДЛУКА За вработување на наставници по стручни здравствени предмети На објавениот оглас за вработување на наставник по стручни здравствени предмети  (три) извршители согласно Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта (,Службен весник на Република Северна Македонија […]


Оглас за вработување

Врз основа на Член 22 и 23  од ЗРО (сл.весник на РСМ бр.145/2014….110/2019) во согласност со  член  9  став 1 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Сл. Весник 161/19 год.) и дадената Согласност од МОН со бр. од  22 -07-2021 година Директорот при СОУ „Ѓорче Петров” – Прилеп,  донесе […]


Известување

Во согласност со правилата од грантот за”UNIFICATION IN DIVERSITY кој е финансиски поддржан и спроведуван во рамките на Програмата Еразмус + на Европската Унија, а менаџиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во нашето училиште, СОУ,,Ѓорче Петров‘‘се распишаа Повик за аплицирање на ученици за учество во мобилноста во Португалија . […]


Конкурс за упис 2022/2023

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС МОН го објави конкурсот за запишување ученици во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп за учебната 2022/2023 година Наставата во СОУ Ѓорче Петров се изведува на македонски јазик и кирилско писмо. Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми […]


Реализирана првата размена во Прилеп од проектот RYCO Superschools

Во период од  21 – 27.03.2022. во Прилеп се реализираше првата размена од проектот „Sustainability as a determination and a road to the futurе“ RYCO Superschools. Во проектот учествуваа партнер училиштата СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп и „Стручно хемиско и текстилно училиште“, Шабац со по дванаесет ученици од текстилна струка од втора и трета година и по двајца професори. Во рамките на проектот учесниците имаа […]


Одбележан патрониот празник со спортски натпревари

Во Петокот на 01.04.2022 во спортската сала во СОУ “Ѓорче Петров”-Прилеп по повод на патрониот празник се одржаа натпревари во одбојка за средни училишта од општина Прилеп во женска конкуренција. 02 Април е денот на раѓањето на македонскиот револуционер,кое нашето училиште го носи името,Ѓорче Петров. Во спортски и пријателски амбиент првото место го освои екипата […]


Повик за учество на проектот UNIFICATION IN DIVERSITY во Португалија

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп О Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на 2 професори и 4 ученици кои сакаат да земат учество во проектот UNIFICATION IN DIVERSITY ,во Португалија (09.05-13.05.2022) Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и мотивационо […]


WELCOME TO PRILEP

Училишната размена од проектот  Sustainability as a determination and a road to the future, RYCO Superschools започна во Прилеп.  Добредојде за учесниците во училишната размена од  СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп и „Стручно хемиско и текстилно училиште“ Шабац. која ќе се реализираат во периодот од 21.3.2022 до 27.3.2022. На учесниците им се обрати и посака добредојде директорот на СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, Петра Лукароска. […]


UNIFICATION DIVERSITY

,,Unification in diversity “ е проект од програмата Еразмус+ кој има за цел развивање на вештините за комуникација, соработка, креативност, критичко размислување преку размена на добри практики и размислување за проблемите низ различни перспективи, вредности, верувања и ставови. Покрај наведените вештини низ неколкуте мобилности ќе се развиваат културните компетенции и чувството за сознавање на различните […]