Општински натпревар по англиски јазик


На општинскиот натпревар по англиски јазик кој се одржа на 18.03.2023 година учениците од СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп ги постигнаа следните резултати:

1 година

Трајкоска Ема – 1-3 клас – 1 место
Ризовски Ненад – 1-3 клас – 2 место
Ментор: Марина Димовска

2 година

Марија Наумоска – 2-1 клас – 3 место
Ивана Стојкоска – 2-1 клас – 3 место
Ментор: Елизабета Волнароска

Сите ученици продолжуваат на регионален натпревар.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.