Најбезбедно и најчисто училиште


Врз основа на објавениот Јавен повик за избор на „Најбезбедно и најчисто училиште“ објавен од Министерството за образование и наука бр.12-13963/1 од 05.10.2016 година СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп го освои првото место.

Целта министерството за образование и наука беше зголемување на безбедноста и хигиената во училиштата, а во конкуренција од седум (7) средни училишта нашето училиште е избрано за најчисто и најбезбедно.

Изборот за најчисто и најбезбедно училиште го изврши стручна комисија формирана од Министерството за образование и наука, врз основа на пристигнати апликации и увид во училиштата.

Апликацијата по овој повик беше подготвена од страна на учениците во СОУ „Ѓорче Петров“ во координација со професорката Снежана Переска.

26102171_10211558044246487_1621004520_o

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.