Креативен конкурс – Јелена Крстиќ


СОУ „Ѓорче Петров“ и Активот по текстилство во соработка со професорката

по Ликовна уметност Марта Кузмановиќ објавуваат:

КРЕАТИВЕН КОНКУРС

Јелена Крстиќ“

на тема:

Ултра модерна облека и акцесоари со етно елементи“

Во чест на нашата прерано почината ученичка Јелена Крстиќ објавуваме Конкурс со кој се промовира модата, модниот дизајн, креативноста, талентот, креативноста и вештините на учениците од СОУ„Ѓорче Петров“ од Прилеп.

Во своите изработки учениците треба да нацртаат, дизајнираат и изработат ликовни творби и акцесоари. Како мотив за изработка на акцесоарите да се користат етно елементи од богатото народно творештво.

Критериуми за учество:

  • Да се редовни ученици во прва, втора, трета или четврта година од сите образовни профили во СОУ „Ѓорче Петров“;
  • Да покажуваат афинитет кон дизајн и работа со различни видови на материјали и ликовни техники

Учениците – учесници треба да изработат и достават:

  • Цртеж во молив
  • Цртеж во боја со примена на техника по желба
  • Акцесоар во склад со темата изработен од стандарден и/или рециклирачки материјал
  • Фотографија од изворот на идејата за изработка на акцесоарот

Во творбите треба да бидат внесени следните податоци:

име и презиме на авторот

паралелка

Конкурсот ќе биде отворен во периодот од 5.11 до 15.12.2022 г.

За информации и совети секој ученик може да се обрати кај професорката по Ликовна уметност, Марта Кузмановиќ и професорките по стручни текстилни предмети.

Фотографии од изработките да се испраќаат на маил адресата: konkurscrtez@gmail.comи да се достават до одговорните професори во предвидениот рок.

Авторите на најдобрите 3 (три) изработени творби ќе бидат наградени со симболични награди.