Конкурс за литературна творба


Младинската организација и Дете – правобранител

на СОУ„Ѓорчe Петров“ Прилеп

 

Ул.„Октомвриска“ бб  7500 Прилеп тел.048 426 772  Факс: 048 423 506

По повод 1 Декември – Ден на борба против сидата

распишува

К  О  Н  К  У  Р  С

за најдобра ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

 

Творбите на учесниците треба да се доставуваат до СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, од 8:00 до 14:00 часот во канцеларијата на педагошко – психолошката служба, кај педагогот на училиштето Снежана Милошеска, најдоцна до 16 декември 2016г., во затворен плик. Покрај творбата, учесниците да достават податоци од кое училиште доаѓаат, година на образование, телефон за контакт и име на менторот.

Телефон за контакт: 078336 994(Тамара Тодороска)

Резултатите ќе бидат објавени на 23.12.2016г.на веб – страната на училиштето www.gorcepetrov.mk, а наградените ќе бидат и лично известени по телефон.

Ви благодариме на учеството!

 

 

 

Прилеп, 10.11.2016г.                               Младинска организација на 

                                                                  СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

 

mkd-3576

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.