Knowledge for health!


10451905_851316721606647_5022329464671503691_n

Од 17 – 19 Април 2015 во Банско, Република Бугарија се одржа ЧЕТВРТАТА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,  KNOWLEDGE FOR HEALTH,, на која активно учествуваа 19 професори од С:О:У,,Ѓорче Петров,, – Прилеп од здравствената струка и природните науки.

10649056_1047474075280858_272800616950429460_o

На конференцијата беа презентирани повеќе трудови од универзитетски професори од повеќе универзитети како и трудови од професори во средните медицински училишта.Од нашето училиште трудовите ги презентираа Снежана Переска – ,,Деформитети на рбетот  кај учениците,, и Петра Лукароска – ,,Улогата на медицинската сестра во третманот на депресивните растројства,,
НИШТО НЕ Е ПОВАЖНО ОД НАШЕТО ЗДРАВЈЕ – ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ЗДРАВЈЕТО Е ВЛОЖУВАЊЕ ВО НАШАТА ИДНИНА.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.