Натпревар по англиски јазик


На општинскиот натпревар по Англиски јазик организиран од ELTAM (Асоцијација на наставници по Англиски јазик на Македонија) кој се одржа на 20.03.2021 учениците од
СОУ Ѓорче Петров Прилеп го постигнаа следниот успех:

I година

 1. Михаела Ванчева I-8 клас – 2 место
 2. Александар Атанасоски I-8 клас-3 место
  Ментор: Елизабета Милошеска
  II година
 3. Елеонора Џокоска II-1 клас – 3 место
  Ментор: Неда Ченто
 4. Бисера Консулоска II-8 клас – 2 место
  Ментор: Елизабета Волнароска
  III година
 5. Мери Дамеска III-2 клас – 2 место
 6. Фросина Трајкоска III-2 клас – 2 место
  Ментор: Марина Димовска

Сите ученици продолжуваат на регионален натпревар кој ќе се одржи на 17.04.2021 година.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.