7 Април Светскиот ден на здравјето


Под мотото ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ учениците од здравствената струка -медицинска сестра и гинеколошко акушерска сестра под менторство на професорите по практична настава…. во соработка со младинската организација и со поддршка од Директорката Жанета Видевска го одбележаа 7 Април Светскиот ден на здравјето со следните активности:

-Мерење на крвен притисок, пулсиоксиметрија и гликемија

-Делење на брошури со едукативна содржина во основните училишта во Прилеп и во населените места и во болничките одделенија во Општа болница со проширена дејност Борка Талески Прилеп

-Чистење на училишниот двор 

ЧУВАЈТЕ ГО ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ ЗОШТО БЕЗ НЕГО НИШТО ДРУГО НЕМА ЗНАЧЕЊЕ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.