Daily archives: December 19, 2023


Доделени сертификати за успешно завршена Еразмус+ мoбилност

Во просториите на СОУ,, Ѓорче Петров” Прилеп се одржа дисеминација на проект на Еразмус+ програмата: Акредитиран проект 2022-1-MK01-KA121-VET-000062595. Дисеминацијата на стекнатите вештини и знаења ја вршеа учесниците во проектот под водство на проект координаторот – професорката Неда Ченто. Акредитираниот проект вклучува мобилност на 9 ученици и 2 придружни професори Ангела Кочоска и Благица Тренчевска кои […]


Јавен повик за финансиска поддршка од МОН

Врз основа на Законот  за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), министерот за образование и наука распишува ЈАВЕН ПОВИК За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари  Се повикуваат сите ученици во […]