Daily archives: October 2, 2023


ИЗБРАН УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ НА СОУ „ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП

На ден 28.9.2023г. во просториите на училишната библиотека беше одржано редовно годишно собрание за избор на претставници на годините кои воедно се и членови на Ученичкиот парламент за учебната 2023/24г., во состав:Прва година:претседател: Марија Јовеска од 1-2кл.заменик: Барбара Велкоска од 1-1кл. Втора година:претседател: Исидора Николоска од 2-1кл .заменик: Андреј Јосифоски од 2-7кл. Трета година:претседател: Михаил […]