Daily archives: October 19, 2022


Повик за учество во Erasmus проект „Cultural Animation as a key against elderly social isolation“ 1

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, ПрилепО Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на 12 ученици и 6 професори кои сакаат да земат учество во проектните активности предвидени во проектот ”Cultural Animation as a key against elderly social isolation” , во текот на учебната 2022/2023. Се известуваат учениците дека сместувањето […]