Daily archives: September 14, 2022


Повик за учество во Erasmus проект во Опвијк, Белгија

СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп О Б Ј А В У В А П О В И К За пријавување на  2 професори и 2 ученици  кои сакаат да земат учество во проектот “Partnerschappen voor Samenwerking”, во Опвијк, Белгија  (25.09 – 30.09.2022) Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават […]