Daily archives: June 20, 2022


Конкурс за упис во прва година во учебната 2022/2023 – Второ пријавување

За второто пријавување останати се следните слободни места: Здравствена струка Профил број на слободни места минимум потребни поени фармацевтски техничар 6 70 физиотерапевтски техничар 13 70 Текстилно – кожарска струка Профил број на слободни места минимум потребни поени техничар за изработка на облека / техничар за моделирање на облека * 17 35 *(соработка со компании КОМФИ АНГЕЛ ДОО Прилеп, […]