Daily archives: April 11, 2022


Конкурс за упис 2022/2023

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС МОН го објави конкурсот за запишување ученици во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп за учебната 2022/2023 година Наставата во СОУ Ѓорче Петров се изведува на македонски јазик и кирилско писмо. Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми […]