Daily archives: March 17, 2022


Резултати од повик за учество во проект

По објавениот повик за учество на ученици во проектот SUSTAINABILITY AS A DETERMINATION AND A ROAD TO THE FUTURE одобрен за финансирање од програмата RYCO Superschools, според критериумите за избор избрани се следните ученици: 1.      Викторија Николоска 2.      Теона Талеска 3.      Ален Исмаилоски 4.      Анѓа Богеска 5.      Мервин Алилоски 6.      Изабела Абдулоска 7.      Мајда Шкријељ 8.      Анѓела Крајческа 9.      Евгенија Тасеска 10.  Јонџа Арифоска 11.  Фатима Алиоска […]