Daily archives: March 3, 2016


Стручна посета на фабриката за производство на хулахопки и чорапи  ,,Арини фешн‘‘

    На 24.02.2016 год. ученици и професори од текстилно -кожарската струка ја посетија фабриката за производство на хулахопки и чорапи  ,,Арини фешн‘‘.     Со оваа стручната посета  на учениците од образовниот профил конфекциски техничари  им се овозможи да го видат целокупниот процес на изработка на кружни плетенини – хулахопки и чорапи, на кружноплетачки машини и […]