Daily archives: March 31, 2015


Посета на фабрика за производство на лековити препарати “Галафарм” –Скопје

Учениците од четврта година,од образовниот профил фармацевтско-лабораториски техничар, предводени од професорките Венера Мишачковска и Наташа Најдоска, на ден 25.03.2015 год. ја посетија фабриката за производство на лековити и козметички препарати “Галафарм” во Скопје. Учениците имаа можност да се запознаат со сето она што го изучуваат во текот на теоретската настава по фармацевтска технологија, фармацевтска хемија. […]