Daily archives: March 2, 2015


Искуство од Париз

Нашето училиште преку националната агенција за европски образовни програми и мобилност, работи на проекти за искористување на грантови преку програмата Еразмус +. До сега се искористени две обуки од мобилност за учење на индивидуии и тоа во Париз од страна на Директорот Дејан Димоски и професорот по спорт Здравко Ристески. Обуката беше спроведена од страна […]