Daily archives: December 31, 2014


Календар 2015

Традицијата продолжува. И оваа година учениците од нашето училиште го креираа новиот календар за 2015 овој пат во соработка со Гатекс.


Рангирање – пракса во Шпанија

По објавениот конкурс за пракса во Шпанија за учениците од профилот Медицинска сестра, беа пристигнати 44 апликации од кои 39 ја поминаа техничката проверка. Комисијата ја објави ранг листата на пријавените кандидати.