Резултати од изборот на апликанти за Проектот Upgrading Professional Skills


Во согласност со предвидените активности во склоп на проектот Upgrading Professional Skills, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците.

Следниве ученици се избрани да бидат учесници во мобилноста во Сицилија:

  Име Презиме Година
1 Марија Јанеска IV
2 Димитар Ангелсеки III
3 Цветанчо Паскоски III
4 Кристина Мојаноска III
5 Сања Илиоска III
6 Теа Апостолоска III
7 Kристијан Таневски III
8 Eвгенија Оџаклиева III
9 Ѓорѓи Тасески III
10 Изабела Кузева II
11 Леонид Бошкоски II
12 Бојан Димески II
13 Сабина Гучевиќ II

Избраните ученици,заедно со двајца професори, ќе бидат дел од тимот кој ќе следи три-неделна практична обука во Сицилија. Престојот во Сицилија ќе се реализира во текот на  2022 а конкретните датуми ќе бидат дополнително најавени.

Сите останати апликанти освоија помал број на бодови од наведените 13 (тринаесет) избрани ученици.

Се замолуваат учениците и понатаму да ги следат известувањата на официјалната страна на училиштетот,каде и понатаму ќе се  известува учество во  останатите проекти.

За дополнителни информации заинтересираните ученици или родители можат да се обратат до Координаторот на проектот,Проф.Билјана Тошеска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.