Посета на ЈЗУ


Учениците од здравствена струка медицинска сестра и гинеколошко акушерска сестра под менторство на стручните наставници по практична настава на ден 27/04/2023 и 28/04/2023 ги реализираат следните активности

  • Eдукативна посета на ЈЗУ Психијатриска болница -Демир Хисар 
  • Eдукативна посета на одделот за микробиологија во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп
  •  Учество на првиот симпозиум за медицински сестри инструментарк