Повик за учество на ученици во проект


СОУ „Ѓорче Петров“  објавува

Повик

За учество на ученици во проектот:
„ ОДРЖЛИВОСТА КАКО ОПРЕДЕЛБА И ПАТ КОН ИДНИНАТА„ (SUSTAINABILITY AS A DETERMINATION AND A ROAD TO THE FUTURE)

Проектот е одобрен за финансирање од програмата RYCO Superschools.  Програмата е дел од мултидонаторскиот проект “Western Balkans School Exchange Scheme” кофинансиран од Европската Унија и германското Сојузно Министерство за економска соработка и развој (BMZ) и имплементиран од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) заедно со Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO).


Партнер училиште во проектот за училишна размена на  СОУ „Ѓорче Петров“ е „Стручно хемиско и текстилно училиште“ од Шабац.

Училишната размена во Прилеп ќе се реализира од 21 – 27.3.2022 година, а училишната размена во Шабац ќе се реализира од 11 – 17.4.2022 година.

Во училишната размената ќе учествуваат 12 (дванаесет) ученици од текстилно – кожарската струка кои се ученици во втора и трета година во учебната 2021 – 2022 година. Учениците вклучени во проектот ќе имаат можност за стекнување на нови знаења од одржливата мода, надоградување на практичните вештини, интеркултурни компетенции за придонес во процесот на градење мир и помирување и меѓукултурното учење и дијалог во училиштето и локалната заедница.

Критериуми за избор:-  ученикот да учи во текстилно – кожарска струка, во втора или трета година-  различна етничка и национална припадност –  различни социјална и економска средини-  практични вештини –  мотивација

 Учениците при реализација на училишната размена ќе бидат придружувани од проектниот координатор Јулијана Поповска, професор по стручни предмети во текстилно – кожарска струка и Марија Јованоска, професор по стручни предмети во шумарско – дрвопреработувачка струка.

Заинтересираните ученици да аплицираат на следниот линк: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9DhsyXG3eRmqY2ETcAcwhRP2f31bAgwQFVgRqTAzQ_fBwlg/viewform?usp=sf_link

до 14.3 2021 година

За дополнителни информации можете да се обратите кај проектниот координатор професор Јулијана Поповска на julijanapopovska@yahoo.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.