Повик за учество во Erasmus проект „Cultural Animation as a key against elderly social isolation“ 1


СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп
О Б Ј А В У В А

П О В И К

За пријавување на 12 ученици и 6 професори кои сакаат да земат учество во проектните активности предвидени во проектот ”Cultural Animation as a key against elderly social isolation” , во текот на учебната 2022/2023.

Се известуваат учениците дека сместувањето за време на некоја од мобилностите  во овај проект е во семејства од партнер -учениците

Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и мотивационо писмо и лична биографија (CV).

Пријавувањето е кај професорката Билјана Тошеска најдоцна до 23.10.2022 на маил адресата:
roskoskabiba@gmail.com


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Повик за учество во Erasmus проект „Cultural Animation as a key against elderly social isolation“