You(th) are All Right!


На 12.12.2023 учениците од СОУ „Ѓорче Петров„ извршија еколошка акција за отстранување на отпадниот материјал распространет околу прилепското езеро и паркот на Могилата на непобедените. Во акцијата учествуваја ученици од четврта година физиотерапевтски техничар.Оваа акција беше во склоп на Проектот You(th) are All Right! е поддржан од Механизмот за граѓанска отпорност на ЕУ (МГО), програма за директна поддршка на граѓанските организации започната во рамките на проектот финансиран од ЕУ: Tехничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Македонија.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.