Известување


Во согласност со правилата од грантот за”UNIFICATION IN DIVERSITY кој е финансиски поддржан и спроведуван во рамките на Програмата Еразмус + на Европската Унија, а менаџиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во нашето училиште, СОУ,,Ѓорче Петров‘‘се распишаа Повик за аплицирање на ученици за учество во мобилноста во Португалија . На Повикот се пријавија повеќе ученици од предвидениот број во апликацијата. Врз основа на податоците од Мотивационото писмо,CV,(примени вакцини) , беа избрани следните кандидати:

1.Маја Ристеска

2.Наталија Кочоска

3.Марија Ристова

4.Мина Иваноска

Директор:

Петра Лукароска

Координатор

Билјана Тошеска

Прилеп, .17.04.2022г.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.