Еразмус+ проект – “Нашите реки наша заедничка иднина”


Првиот транснационален состанок за проектот “Нашите реки наша заедничка иднина” се одржа во Брага, Португалија која учествуваа по двајца професори од секое партнер училиште.

Претставници од нашето училиште беа – Елизабета Милошеска – координатор на проектот и Ленче Јованоска.

Темата на проектот е да се проучи и разбере значењето на водата во сите сфери на живеењето со употреба на најразлични современи методи и пристапи. Реките поминуваат низ различни земји, но тие незнаат за граници, ниту за политички страни.

Преку размена на искуства и добри практики да се создаде мултидисциплинарен пристап за учење. Притоа на средбата беа договорени следните чекори за реализирање на проектот, но истовремено учесниците имаа можност да се запознаат и со знаменитостите на градот Брага.

Проектот вклучува партнер училишта од: Македонија, Турција, Полска, Италија и Шпанија.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.