Дом за стари лица


По повод месецот за грижа на старите лица, во посета на штитениците од старскиот дом Киро Крстески – Платник  беа учениците од СОУ Ѓорче Петров III – 2 клас здравствена струка (медицинска сестра) како и членовите на драмската секција.

Идните медицински сестри на старите лица им го мереа крвниот пристисок, а актерите од драмската секција ги забавуваа со изведба на 2 драмски скеча.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>