Апликација за проект “Practice makes professionals” 2


Почнаа подготовките за првата мобилност со ученици во рамките на проектот “Practice makes professionals”. Мобилноста ќе се реализира во Мадрид, Шпанија од 10 до 31.01.2018 год.
Право на аплицирање имаат ученици од здравствената струка, од профилот – медицинска сестра кои учат во втора, трета и четврта година при СОУ,,Ѓорче Петров‘‘.
Апликациониот формулар за учество треба да се потполни до петок, 01.12.2017 год., а може да се преземе на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/1e4z6hcNRqFAMF8ZU4D51R6eDQ8ci7KUb44qoePmjXME/viewform?edit_requested=true


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

2 thoughts on “Апликација за проект “Practice makes professionals”