Од настанот по повод Денот на жената


Уште еден креативен поттик за литературните творци!!! Им благодариме за соработката и им посакуваме успех
На 10 март, во просториите на нашата училишна библиотека, подготвен од Младинската организација и Дете – правобранител на СОУ,,Ѓорче Петров”, се одржа литературен натпревар во лични творби посветен на 8 Март – Меѓународниот ден на жената. Учество зедоа ученици од нашето училиште и од Гимназијата „Мирче Ацев“. Настанот беше поддржан и од нашиот директор – господинот Дејан Димоски кој присуствуваше на истиот, а исто така и наша поранешна ученичка, сега студент по книжевност на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески” во Скопје, Ирина Тумбовска. Жири – комисијата составена од Лидија Ристеска, Билјана Тинтоска и Ирина Тумбовска донесе одлука првото место да и припадне на Мартина Соколоска од 2-1 ул., второто место го делеа: Сања Петреска од 1/2 клас од СОУ,, ЃорчеПетров,- Прилеп и Симона Паскоска од Гимназијата ,, Мирче Ацев,,- Прилеп, а двете трети места беа за: Николче Мојсоки од 1/2 клас и Јуле Атанасоска од 2/1 клас од нашео училиште

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.