Пракса во Мадрид – апликација


Во рамките на втората мобилност од проектот Professional VET cooperation development project финансиран од програмата Еразмус + и Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност, деветнаесет ученици од здравствената струка од профилите медицинска сестра и физиотерапевтски техничар ќе имаат можност да реализираат практична обука во Мардид , Шпанија за време од 18 дена. Формуларите за апликација заедно со мотивационото писмо заинтересираните ученици можат да ги достават до 09.01.2017 г. кај проф. Билјана Рошкоска.

aplikacija_madrid

Апликацијата може да ја симните тука.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>