Креирање на ефективни можности за вработување


На 24-04-2015г. се одржа јавна дискусија на тема ,,Креирање на ефективни можности за вработување,, организирана од Н.В.О. – ,,СЕГА,, од Прилеп, на којашто активно учество зедоа и професорките по Бизнис  од СОУ,,Ѓорче Петров,, – Христина П.Димеска и Благица Тренчевска.  На дебатата присутна беше директорката на АВРМ – Прилеп, претставник од локалната самоуправа на град Прилеп, професори, студенти и средношколци, коишто со своите ставови, сугестии и предлози придонесоа за подигнување на свеста и поттикнување на идеи за самовработување.

fotografija_01

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.