Hippo натпревар


На  14.03.2015  година  во  просториите  на  С.О.У  Ѓорче  Петров  се  одржа  3  тиот  по  ред Меѓународен  натпревар по Англиски јазик  “Hippo Competition”. На овој натпревар право научество  имаат  ученици  од  10  до  19  години  и  се  натпреваруваат  ученици  од  8  земји :Македонија, Италија, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Црна Гора, Бугарија и Словенија.

Во нашето училиште се натпреваруваа учениците од средните училишта во Прилеп, дел од основните училишта во општината и две приватни училишта за странски јазици од Прилеп.

На  натпреварот  одржан  во  нашето  училиште  учествуваа  47  ученици.  Преелиминарните резултати од натпреварот ќе бидат објавени на 04.04.2015 година, а најдобрите ученици ќе се натпреваруваат во Лидо Ди Јесоло во Италија на 09&10.05.2015 година.

Координатор на натпреварот:Марина Димовска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.