Прв училиштен ден


Почитувани ученици!

Наставата на Први Септември 2021 ќе се одвива по следниот распоред:

I (прва) година – 8 часот

II (втора) година – 10 часот

III (трета) година – 12 часот

IV (четврта) година – 14 часот

Директорката и наставничкиот колегиум Ви посакуваат среќна и успешна школска година!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.