Erasmus+ апликација за учениците фармацевти и фризери


Во согласност со правилата од грантот за проектот ,,Blending theory and practice”, финансиран и поддржан во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Унија, а менаџиран од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност, распишани се конкурси за учество на ученици од струката лични услуги-фризери и здравствената струка, фармацевтски-лабораториски техничари.

Во прилог се дадени и апликационите формулари.

Конкурс за фармацевти

Формулар за аплицирање – фармацевти

Конкурс за фризери

Формулар за аплицирање – фризери

blending

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>