Конкурс за ученици од текстилно-кожарската струка


Конкурс за учество на ученици од текстилно-кожарската струка во проектот ,,Blending theory and practice”

Првата мобилност од проектот ,,Blending theory and practice” ќе се реализира во периодот од 10 до 31 јануари 2019 година во Барселос, Брага, Португалија.
На огласната табла во училиштето, на веб страната од училиштето и на фејсбук страната од проектот објавен е Конкурс за аплицирање на ученици од втора, трета и четврта година од текстилно-кожарската струка и Формулар за апликација.
До координаторот на проектот, професорката Билајна Тошеска заинтересираните ученици треба да достават мотивационо писмо и пополнет формулар за апликација, не подоцна од 15.11.2018 г.
Сите апликанти ќе бидат повикани на интервју кое ќе се одржи на 18.11.2018 г. во 11:00 часот во кабинетот по Биологија.

Преземете го формуларот за апликација овде!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.