Апликација за учество во Erasmus проект


Повик за аплицирање за учество во проекти

За реализирање на три проекти  во рамките на Еразмус + програмата од Националнerasmusата Агенција за Европски образовни програми и мобилност финансирани од Европската комисија, СОУ Ѓорче Петров распишува повик за аплицирање.

Сите заинтересирани ученици да ја пополнат пријавата најдоцна до 08.12.2017

Линк до формуларот за апликација:

https://goo.gl/forms/z22450VjpXTtVW0n1

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>