Daily archives: April 5, 2023


First Aid

На 30 и 31.03.2023 г. СОУ„Ѓорче Петров“ како партнерско училиште во Еразмус проектот „First aid worldwide“ беше домаќин на четвртиот и завршен транснационален состанок. На состанокот учесниците направија анализа на спроведените проектни активности , ги презентираа досегашните дисеминации, дискутираа за крајниот производ од проектот-онлајн Прирачникот за прва помош. Гостите од Србија, Турција, Шпанија и Португалија […]